vendeltid

Blogginlägg 2016.09.25

En abbasidisk dirhem

Efter att ha rådfrågat våra numismatiska experter om våra myntfynd har vi fått reda på att myntet är en abbasidisk dirhem

Blogginlägg 2016.09.23

Upphittat: Ett hjaltformigt förgyllt föremål!

Enligt ordboken är ”hjalt” ett ålderdomligt ord för ”svärdsfäste”.

Blogginlägg 2016.09.22

Finfynd från vendeltiden

Idag påträffade vi ett finfynd som antyder att en person som befann sig relativt högt i samhällspyramiden bott i Vikshem...

Blogginlägg 2016.09.22

Holkyxa av brons

Lite variation skadar väl inte? I anslutning till en koncentration av metallföremål från järnåldern finner vi den här lilla holkyxan...

Blogginlägg 2016.09.21

Näbbfibula och mynt

Dagens metallföremål presenteras i två kronologiska paket: Ovanpå plastpåsarna ligger vendeltida föremål (550-800 e. Kr.). Här noterar vi att näbbfibulan...

Blogginlägg 2016.09.20

Vendelkråka och spännen

I dagens skörd av metallföremål finner vi bland annat en halv Vendelkråka och ett par likarmade spännen.