vendeltid

Blogginlägg 2017.10.13

Visningar av gravfältet i Sollentuna

Arbetet vid gravfältet vid kv Haken i Sollentuna pågår för fullt och nu har det blivit dags att bjuda in...

Publikation

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m.fl.

Publikation

Härdar i Himna

Rapport 2016:10. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Vendel- och vikingatida träartefakter

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Varberg 133, Holmagärde

Rapport 2016:45. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.

Publikation

Lihultboplats vid E18

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning, Värmland. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Publikation

Yngre järnålder och medeltid

Rapport 2016:64. Stolphus, grophus och avfallsgropar. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler m.fl.

Publikation

Väg 108 mellan Staffanstorp–Lund södra

Rapport 2017:55. Arkeologisk utredning steg 2, 2016, Skåne. Kennet Stark & Iohannes Miaris Sundberg med bidrag av Per Lagerås

Blogginlägg 2017.06.22

Två fina sländtrissor

Tidigare har vi inte hittat många spår av hantverk på platsen, men igår dök de upp - två sländtrissor

Blogginlägg 2017.05.18

Fågelfibula från vendeltid

Igår hittade vi en fin fågelfibula från vendeltid (550-800 e.Kr.) i anslutning till storgårdsmiljön i den norra delen av området....

Blogginlägg 2017.04.18

Vendeltida fibula

Idag visar vi en vendeltida rektangulär fibula (dräktsspänne) som påträffades strax innan påsk. Bronsspännet var vackert dekorerad med djurornamentik. Vi...