1600-tal

Vada kyrka

Nya spännande upptäckter i Vada kyrka. Vid anläggningsarbetet inne i kyrkan blottades ett tidigare dolt, men väl bevarat tegelgolv, som...

En 1600-1800-talsgård

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Målargränd i Vadstena

Rapport 2016:17. Arkeologisk förundersökning. Östergötland. Magnus Stibéus