Väster om Hjärup i Skåne undersöks en boplats och gård från järnåldern. Även en dös från stenåldern, 3 500 f. Kr. ska grävas ut.

Läs mer om projektet i En stormannagård i Hjärup.