Rapporter, tidskrifter, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga böcker – det är något av allt vi producerar. Här kan du ladda ner och läsa rapporterna när uppdragen är klara.

För att ta del av de projekt vi arbetat med före 2015 när vi var en del av Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet, sök i Arkivsök som är Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. Äldre rapporter finns i Vitterhetsakademiens bibliotek (sökbara i VITALIS). Arkeologerna ger även ut vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker på både engelska och svenska. Du beställer dem i vår bokhandel.

Nedan ser du även vår produktion av populärvetenskapliga artiklar och informationsbroschyrer.

Prenumerera

Du prenumererar på våra publikationer genom att klicka på RSS-ikonen. Det skiljer mellan olika webbläsare, här kan du läsa mer om hur du gör (PDF)