2016

Rapport 2016:96. Arkeologisk undersökning Västra Götalands län, Västergötland, Borås och Ulricehamns kommun, Södra Ving socken, Getared 2:1, Ekeslunda 2:2, 2:3, 3:1, Södra Ving 292/282, 288, 280, 279 samt Ulricehamn socken, Vist 10:13, Ulricehamn 121.

Med anledning av utbyggnaden av riksväg 40 till motorväg på sträckan Dållebo–Hester mellan Borås och Ulricehamn utfördes under 2011 arkeologiska undersökningar på fyra fornlämningslokaler i vägens sträckning.

Lämningarna utgjordes av platser där människor varit aktiva under brons- och järnålder, då man varit bosatt, odlat och anlagt eldstäder och härdar av olika slag på höjder och sluttningar kring Tolken och vid Ätradalen. Det fanns även spår från yngre, historisk tid, bland annat i form av rester av en backstuga.