2023

Rapport 2023:3
Arkeologisk utredning steg 1 och 2
Skåne län, Skåne, Båstad kommun,
Västra Karup och Hov socken, Varan 20:1 med flera, fornlämning L1988:8574, L2022:9239, L2022:9240, 2022:9241 och L2022:9242
Julius Lundin, Katalin Schmidt Sabo och Sofia Lindberg

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har en arkeologisk utredning, steg 1 och 2, utförts av Statens historiska museer, Arkeologerna, längs med väg 115, sträckan Torekov–Ängalag på Bjärehalvön. Det är NSVA AB i Båstad kommun som planerar att lägga nya vattenledningar i området. Syftet med utredningen var att klargöra fornlämningssituationen inom utredningsområdena. Utredningen med sökschaktsgrävning utfördes inom 7 utvalda utredningsobjekt. I schakten framkom 217 lämningar varav flera var svårtolkade. Anläggningarna påträffades huvudsakligen inom objekt 3 och 4. Enstaka lämningar framkom även inom objekt 1, 6 och 7. De flesta lämningar tolkades som förhistoriska.