2020

Rapport 2020:6
Arkeologisk utredning etapp 2
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kimstads och Skärkinds socknar, Bäckeby 2:2, Eggeby 1:6, Sveden 1:1, Objekt ÖM LIV, TRV 1–6, Våtmark 1
Ann Westermark med bidrag av Anna Plikk och Jonas Bergman

Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, med anledning av byggandet av Ostlänken, delsträckan väg 793–Bäckeby i Norrköpings kommun, Östergötland. Inom fem av de åtta objekten påträffades lämningar som motiverar vidare arkeologiska åtgärder i form av förundersökning innan vidare exploatering.