hus

Blogginlägg 2016.10.19

Något utöver det vanliga

...ett spänne av förgylld brons, i cloisonnè-teknik. Vi vill inte peta på det för mycket men minst 13 små planslipade granater har bevarats.

Blogginlägg 2016.10.17

Beden, Kungsbetet och hästens betydelse

Jordarterna domineras av moränleror som är synnerligen väl lämpade för spannmålsodling. I första hand odlade man korn

Blogginlägg 2016.10.14

Ett riktigt långt hus…

Idag grävde vi fram vårt längsta hus hittills. Huset är strax över 30 meter långt.

Blogginlägg 2016.10.12

Förkolnad säd i husen

Vi har nu börjat gräva ut de första anläggningarna och direkt poppar det upp förkolnade sädeskorn.

Blogginlägg 2016.10.10

Historisk tid i Vikhemsområdet

Vi tror att bosättningen i området upphörde kring år 900 e Kr. Här vill vi kort beskriva det yngre bruket av platsen.

Blogginlägg 2016.10.03

Samlade fynd under veckan

En rad vackra fynd har dykt upp, bland annat en liten bronsnyckel.

Blogginlägg 2016.10.03

En första utvärdering

Ni som läser våra inlägg har förstått att insamling av metallföremål är en viktig del av Vikhemsprojektet.

Blogginlägg 2016.09.29

Fint besök i Vikhem

Idag fick vi besök på grävningen av professsor Mats Roslund.

Blogginlägg 2016.09.28

Ett hus från 500-tal

Nu börjar vi äntligen få fram spåren efter de hus som järnåldersmänniskorna bott i!

Blogginlägg 2016.09.26

Fina fynd första dagen

Då var vi igång! Första dagens matjordsavbaning är avklarad. I schakten påträffade vi stolhål, gropar, härdar och möjligen ett grophus....

Blogginlägg 2016.09.25

En abbasidisk dirhem

Efter att ha rådfrågat våra numismatiska experter om våra myntfynd har vi fått reda på att myntet är en abbasidisk dirhem

Blogginlägg 2016.09.23

Upphittat: Ett hjaltformigt förgyllt föremål!

Enligt ordboken är ”hjalt” ett ålderdomligt ord för ”svärdsfäste”.