vikingatid

Blogginlägg 2018.05.25

Vi som var så säkra…

....men nu tänker vi om!

Blogginlägg 2018.05.22

Jakt...

...eller attack?

Blogginlägg 2018.05.12

Guidning av gården i Norrtil

Vill du veta mer om vår välbärgade gård i Norrtil och höra en tvättäkta arkeolog berätta om vad som hände här. Hjärtligt välkommen!

Blogginlägg 2018.05.12

Jordmassornas mystik

...kan Edet lösa gåtan?

Nyhet 2018.05.02

Vikingar och vägar i Småland

I södra Bredestadsdalen låg en vikingatida storgård, visade den arkeologiska undersökningen. På fredag invigs den nya vägen.

Publikation

S:t Lars kyrka

Rapport 2018:40. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Caroline Arcini och Rikard Hedvall m. fl.

Blogginlägg 2018.03.29

Var finns gravarna...

...Norrtil ruvar på hemligheter

Uppdrag

En dansande Oden i Skåne

En bronsbit med en dansande Oden, ett märkligt galthuvud och en guldspiral. Metallfynden längs väg 108 förundrar och förbryllar.

Publikation

Runstensfragment i muren

Under arbetet med att lägga om en kyrkogårdsmur i Spånga dök plötsligt flera runstensfragment upp.

Blogginlägg 2018.02.05

Norrtil vs. Fornsigtuna

Vad har platserna gemensamt?

Nyhet 2018.01.29

Nytt från Vackerby i Gnesta

Utgrävningen av järnåldersgårdarna har avslutats och nu börjar resultaten komma. Troligen var det ingen avundsvärd plats att bo på...

Blogginlägg 2017.12.31

Sveriges mäktigaste man ägde Norrtil

... och gick ett fruktansvärt öde tillmötes.