Publikation

Publikation

Gamla Uppsala-årsredogörelse 2013

Rapport 2015:28. Arkeologisk undersökning, Ostkustbanan, Uppland. Red: Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Fyndplats vid foten av Kanberget

Rapport 2015:6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Folkvandringstid, vikingatid och sen…

Rapport 2015:97. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Petra Nordin med bidrag av Jessica Andersson

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m fl.

Publikation

Arkeologisk utredning i Stockevik

Rapport 2014:169. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Petra Nordin m fl.

Publikation

En arkeologisk utredning i Långelanda

Rapport 2014:146. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Johannes Nieminen m fl.

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2014:166. Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Björnkvinnans granne

Rapport 2014:147. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Marianne Lönn och Gundela Lindman

Publikation

Gårdar och järnhantering i Smedsbo

Rapport 2009:13. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Strategiska bosättningar vid Syrahålasundet

UV Rapport 2014:153. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Petra Nordin m fl.

Publikation

Mesolitiska bosättningar under 5000 år

UV Rapport 2014:175. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän. Glenn Johansson