Publikation

Publikation

Väg E22, delen Lösen–Jämsjö

Rapport 2016:15. Arkeologisk utredning steg 1, Blekinge. Bengt Söderberg m. fl.

Publikation

En bosättning från övergången mellan stenålder och bronsålder

Rapport 2016:7. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

En vikingatida vapengrav i Torrsjö

Rapport 2016:35. Arkeologisk undersökning, Småland. Britt Ajneborn

Publikation

Lägenhetsbebyggelse i Macksta

Rapport 2016:58. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Två härdar och enstaka flintavslag

Rapport 2016:61. Boplatsspår i Fjärås. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Saltängen i Västerås

Rapport 2016:63. Arkeologisk utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Skogsledens förlängning i Köpings–Ullvi

Rapport 2016:62. Arkeologisk utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Planerad avsänkning av övre och nedre dammarna i Kärsbyån

Rapport 2016:54. Kulturhistorisk och arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson

Publikation

Dräneringsarbeten vid Ledbergs kyrka

Rapport 2016:70. Arkeologisk schaktningsövervakning. Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Borgeby – vikingatida vallgravar

Rapport 2016:73. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, Skåne. Bengt Söderberg m.fl.