Publikation

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne. Mathilda Kjällquist m.fl.

Publikation

Stångby 5:28

Rapport 2017:42. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Sydvästlänken mellan Älgevad och Odensvi

Rapport 2017:71. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Närke. Tom Carlsson m. fl.

Publikation

Kokgropar i Västergården i Lunna

Rapport 2017:61. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Stenålder vid Plittorps gård

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Småland. Linus Hagberg

Publikation

Bankekinds kyrka

Rapport 2017:29. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Gården Höje på Omberg

Rapport 2017:40. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Grimetons kyrka

Rapport 2017:4. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Vårgårda – planerad bostadsbebyggelse

Rapport 2017:28. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gisela Ängeby

Publikation

Norrköpings fängelse

Rapport 2017:21. Spår av spinnhusets konsumtion under 1800-talet, arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Magnus Stibéus med bidrag av Ola Magnell

Publikation

Vid Storgatan i Linköping

Rapport 2017:45. Murar sydost om S:t Larskyrkan, arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, Östergötland. Magnus Stibéus