Tjänst

Tjänst

Diatoméanalys och strandförskjutning

När och hur länge var dagens våtmarker sjöar och när slutade en sjö vara del av en större havsvik? Genom att studera alger kan vi få svar.

Tjänst

Intrasis

Intrasis är Skandinaviens mest använda arkeologiska dokumentationssystem, utvecklat av Arkeologerna.

Tjänst

Fältdatastöd

Arkeologerna har arbetat med digital fältdokumentation sen 1990-talet och har därför en unik kunskap om metoder och tekniska lösningar. Grunden...

Tjänst

Drönarfotografering

Nästan Science fiction. Med hjälp av förarlösa flygande drönare är det möjligt att fotografera från luften.

Tjänst

Geografiska analyser – GIS

Genom att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) kan ny och värdefull historisk kunskap tas fram. Analyser av landskap och information...

Tjänst

Utbildning

Modern arkeologi bedrivs inte bara med spadar och hackor. Minst lika viktigt är användandet av datorer. Att skaffa sig kunskap...

Tjänst

Dokumentation med digital teknik

Under den senaste tiden har flera nya dokumentationslösningar utvecklats för arkeologiska undersökningar. Ny digital fotografisk teknik och laserskanning ger möjlighet...

Tjänst

Informations- och datasamordning

Arkeologiska projekt ger stora mängder digital information. För att den ska bli hanterlig och användbar, krävs det att den lagras...

Tjänst

Georadar

Med hjälp av georadar är det möjligt att studera vad som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas...

Tjänst

Magnetometer

Genom att mäta olika materials magnetiska egenskaper med ett mycket känsligt instrument, en så kallad magnetometer, är det möjligt att...

Tjänst

Metalldetektering

Metalldetektering är en tjänst vi erbjuder som gör det möjligt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt fördjupa kunskapen om en fornlämning.

Tjänst

Ludwig Boltzmann Institute (LBI)

Ludwig Boltzmann Institute (LBI) för arkeologisk prospektering och virtuell arkeologi startades i Wien år 2010. Syftet med institutet är att...