Kalmar

Blogginlägg 2022.04.01

Ett klurigt fynd i Kalmar

Läs mer om fyndet av en så kallad räknepenning – ett hjälpmedel vid matematiska uträkningar. Den tillverkades troligen i Nürnberg 1596 och symboliken pekar på en dåtida allians mellan stormakter.

Blogginlägg 2022.03.25

Tolkade runor och ännu en brunn

För två veckor sedan hittades ett mindre kalkstensfragment med runor och reliefhuggen djurornamentik i Kalmar.

Blogginlägg 2022.03.18

Kalkstensgolv, salvekrus och brunnar

En golvbrunn med 500 år gamla sopor och ett helt intakt litet salvekrus. Det var några av fynden som såg dagens ljus under veckans avslutande undersökning av en medeltida källare i Kalmar.

Blogginlägg 2022.03.11

Let’s dance, runor och en stor källare

I en medeltida källare i Kalmar har vi under veckan gjort flera spännande fynd – bland annat hittades en mycket speciell keramikskärva och en kalksten med runor.

Blogginlägg 2022.03.03

Hus i sten och trä, samt man i moderiktig puffbyxa

I veckan undersöktes stenhus framför Kalmar slott och träbebyggelse. Bland fynden finns en kam i älghorn och en bit av en kakelugn med bild på en modemedveten man – i puffbyxor.

Blogginlägg 2022.02.25

Dramatiska fynd från källare

Under en stenkällare från 1600-talet dolde sig resterna av en medeltida föregångare. Den ödelades troligen under dramatiska former av en brand under Kalmarkriget.

Blogginlägg 2022.02.18

Fredagsstök i medeltida Kalmarkök!

Veckans undersökning i Kalmar avslutades med en ganska välbevarad ugn från medeltid.

Blogginlägg 2022.02.11

Högklassig keramik och grunden till ett stenhus

Kalmar hade under medeltiden täta handelskontakter med städerna vid Östersjön. Detta avspeglas i keramikfynden från de pågående utgrävningarna i Gamla stan.

Publikation

Fossil åkermark vid Bogölsnäs i Lebo

Rapport 2022:5 Arkeologisk förundersökning, Småland. Alf Ericsson

Uppdrag

Medeltida spår i Kalmar

Under medeltiden låg stadens centrum väster om Kalmar slott. Nu görs en stor arkeologisk undersökning av Gamla stan som berör medeltida tomter med stenhus, källare, brunnar och sophögar.

Nyhet 2021.10.28

Soldatgrav från 1600-talet hittad i Kalmar

En soldatgrav från 1600-talet och minst två–tre andra individer från samma period har hittats i Kalmarsundsparken. Gravarna är från Kalmarkriget 1611. "Otroligt spännande", säger Jane Jansen.

Publikation

Södra hornverkets vallgrav och skjutbana

Rapport 2021:101. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus med bidrag av Bo Knarrström och Johan Stenvall