Kalmar

Publikation

Kalmar slott

Rapport 2015:54. Särskild arkeologisk undersökning och förundersökning 2013 och 2014, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Sträckan Gladhammar–Verkebäck

Rapport 2015:3. Arkeologisk utredning etapp 1, Småland. Annika Helander

Publikation

Laboratorieholmen

Rapport 2017:131. Arkeologisk efterdokumentation, Småland. Stefan Larsson

Uppdrag

Hus och människor

Hur levde människor på 1700-talet? Hur såg stadslivet, levnadsvillkoren och bostäderna ut för 200 år sedan? I forskningsprojektet ”Hus och hushåll...

Publikation

Kalmar mellan dröm och verklighet

Bok, 2016. Konstruktionen av den tidigmoderna staden. Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Uppdrag

Silverskatten i Hagby kyrka

En silverskatt med och 200 skelett gömdes under golvet när Hagby kyrka avslöjade sina hemligheter.

Publikation

Kvarteret Björken 1

Rapport 2016:16. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

En 1600-1800-talsgård

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Valnötsträdet 8 – Kalmar gamla stad

Rapport 2017:2. Stefan Larsson & Magnus Stibéus m fl. Arkeologiska förundersökningar 2014–2016, Småland

Publikation

Väg E22

Rapport 2016:112. Annika Helander och Pia Nilsson. Väg E22 Gladhammar–Häggebotorp samt Häggebotorp–Bälö, V87833346 och V8783351. Förundersökning. Småland

Blogginlägg 2016.06.03

Fler fina fynd och boken klar!

Då har äntligen boken Kalmar mellan dröm och verklighet kommit från tryckeriet - faktiskt på dagen exakt fyra år sedan vi avslutade fältarbetet i kv Gesällen.

Blogginlägg 2014.01.31

Nya utgrävningar på Kvarnholmen

Tillbaka till Gesällen! Efter några dagars schaktning får vi återse bastionen Carolus Nonus, denna gången den västra sidan.