Medeltid

Publikation

Alböke kyrka

Rapport 2015:79. Arkeologisk förundersökning, Öland. Rikard Hedvall

Publikation

Kalmar slott

Rapport 2015:54. Särskild arkeologisk undersökning och förundersökning 2013 och 2014, Småland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Tannefors kvarnby

Rapport 2015:19. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Växjö 10:14 och Domkyrkan 1

Rapport 2015:34. Arkeologisk undersökning 2013. Åsa Alering m.fl.

Blogginlägg 2017.11.01

Grophus i Norrtil

Vad gjorde man här?

Publikation

Hallsjö 6:1 – Hallsjö bytomt

Rapport 2015:38. Arkeologisk undersökning 2012, Småland. Linda Billström m. fl.

Publikation

Väg 536 Glamshult-Lidhult

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning, Småland. Anne Carlie m.fl.

Publikation

Kyrkheddinge 8:37 gård 8 och 9 i Kyrkheddinge by

Rapport 2015:18. Arkeologisk undersökning 2013. Skåne. Linda Billström

Publikation

Mjärdevi bytomt

Rapport 2015:20. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Alf Ericsson

Blogginlägg 2017.10.29

Menyn avslöjad...

... av ett tränat öga.

Blogginlägg 2017.10.27

Stort och smått från schaktet

Nu har den arkeologiska undersökningen i kvarteret Traktören pågått i några veckor, det har kommit både spännande fynd och konstruktioner....

Publikation

Stadsgård 1-4, Nya Lödöse

Nya Lödöse Rapport 2017:1. Stadsgård 1–4. gata a och b samt vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland. Mattias Öbrink & Christina Rosén (red.)