mesolitikum

Publikation

Väg E65 förbi Börringe

Rapport 2016:25. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Varbergstunneln, kompletterande arkeologisk utredning

Rapport 2016:48. Arkeologisk utredning, Halland. Petra Nordin

Publikation

Stenhantverk, päls- och matberedning

Rapport 2016:3. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Torbjörn Holback

Publikation

Tillbaka till Tvååker 97:1

Rapport 2016:28. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Boplatslämningar – senpaleolitikum, mesolitikum och mellanneolitikum

Rapport 2017:80. Arkeologisk undersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Lihultboplats vid E18

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning, Värmland. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne. Mathilda Kjällquist m.fl.

Publikation

Stenålder vid Plittorps gård

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Småland. Linus Hagberg

Publikation

Stenålder i Onsala

Rapport 2017:56. Överlagrad mesolitisk boplatslämning. Arkeologisk undersökning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Stenålder och torp vid väg 161 Bäcken–Rotviksbro

Rapport 2017:24. Arkeologisk förundersökning, kompletterande utredning och dokumentation, Västergötland och Bohuslän. Glenn Johansson och Gundela Lindeman.