Norrköping

Blogginlägg 2017.05.13

Undersökning av en brunn

Brunnen hittades inom områdets södra del, ett stenkast från Fiskeby gamla herrgård.

Blogginlägg 2017.05.11

En holkyxa från bronsålder

Vår kollega Per Nilsson passade på att titta närmare på ett av fynden. Han kunde bekräfta att det var en bronsyxa.

Blogginlägg 2017.05.10

Många följer projektet…

Idag kom Birgitta och Åsa på besök och hjälpte oss i fält. De deltog i arbetet med att undersöka och...

Blogginlägg 2017.05.05

Fiskebyboplatsen 2017 – Hus 3

Maria och Angelica har i veckan jobbat med det tredje huset som vi hittat vid Fiskebyboplatsen. Troligen från bronsålder.

Blogginlägg 2017.04.28

Hus 2 från äldre järnålder

Idag har Lotta och Marcus stolpat upp Hus 2. Det är den första huslämningen vi undersökt.

Blogginlägg 2017.04.25

Fint fynd av svärdsknapp

I slutet av förra veckan hittade vi en svärdsknapp av brons.

Blogginlägg 2017.04.21

Aprilväder

I veckan blev arbetsstyrkan fulltalig – nio arkeologer, två grävmaskinister och en dumperförare.

Blogginlägg 2017.04.20

Har vi hittat det första huset?

Schaktarbetet rullar på och vi hittar allt fler anläggningar – stolphål, eldstäder, kokgropar.

Blogginlägg 2017.04.09

Fynd i åkern!

Under det tunna matjordslagret finns spåren efter hus i Fiskeby.

Blogginlägg 2017.04.06

Fiskebyboplatsen 2017 – Vi är igång!

Den här veckan har fältarbetet inletts på åkern mellan E4:an och stambanan norr om Fiskeby. Stora ytor banas av med...

Blogginlägg 2017.03.13

Fiskebyboplatsen 2017

Arkeologerna undersöker gårdar och bostäder från bronsålder och äldre järnålder vid Fiskeby. Utgrävningarna sker norr om Fiskebyvägen, mellan E4:an och...

Blogginlägg 2016.12.13

Arkeologin tar julledigt från Inre hamnen

Vi tar jullov från utgrävningarna vid Inre hamnen. Nu i vinter görs en kortare summering av höstens fältarbeten.