Norrköping

Blogginlägg 2016.11.17

Vid Lillåns östra strand

Idag grävdes provgropar i anslutning till den under 1700-talets senare del igenfyllda Lillån.

Blogginlägg 2016.11.16

På Norra kajen

Vi har hittat ett av betongfundamenten som användes när kajen byggdes men även olika markytor från omkring 1600-1800-talen.

Blogginlägg 2016.11.15

Skeppsdockan hittad

Skeppsdockan fylldes igen 1927 i samband med att Norra kajen byggdes om. Men nu ser den åter dagens ljus!

Blogginlägg 2016.10.14

Spikar och kritpipor

De senaste dagarna har ägnats åt skeppsvarvets gårdsplan. Här har vi hittat spikar men även kritpipor, som varvsarbetarna kastat.

Blogginlägg 2016.10.12

Trästolpar och bearbetat virke

Idag påträffades bl a en konstruktion av stolpar, liggande virke och stenar.

Blogginlägg 2016.10.11

På skeppsvarvet

Nu har vi grävt de första schakten inom skeppsvarvets norra del.

Blogginlägg 2016.10.07

Mellan Spinnhuset och tobaksplantagen

I veckan har vi påbörjat nästa etapp av de arkeologiska undersökningarna vid Inre hamnen – och även nu inleder vi...

Blogginlägg 2016.09.22

Kronobränneriets odlingar?

Fotot visar delar av undersökningsområdet från söder. Den första utgrävningsetappen har bl a genomförts i bildens högra kant. Här stod...

Blogginlägg 2016.09.20

Skeppsholmen – inte längre i skuggan av Johannisborg

Undersökningen görs ca 300 meter söder om Johannisborgs slottsruin. Slottet började uppföras omkring 1614 av Johan, hertig av Östergötland och...

Blogginlägg 2016.09.19

Äntligen måndag, men inget nytt under solen?

Jo, faktiskt. Karin hittade en ”träklubba” långt nere i bottensanden. Träföremålets funktion och ålder är obekant. Spännande att invänta dateringar...

Blogginlägg 2016.09.16

Selterskrus med mineralvatten

Vi hittar en hel del skärvor av saltglaserat stengods. Flera kommer från sk Selterskrus, som dateras till 1700-tal och tidigt...

Blogginlägg 2016.09.15

Kinesiskt porslin

Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet,...