Östergötland

Blogginlägg 2015.11.24

Mörkret faller på

Den här veckan håller vi till vid Karlsmossen, 3 km väster om Åby. Ytan som undersöks nu är en svag...

Blogginlägg 2015.11.20

Vinterstövlar på!

Idag har vi undersökt två platser inne i skogen dit vi inte har kunnat transportera in någon grävmaskin. Det innebar...

Blogginlägg 2015.11.18

Förflyttning

Fyra kilometer sydväst om Gullvagnen ligger Mörka Getsjön. Dit flyttade vi grävmaskinen idag för att undersökt två mindre ytor intill...

Blogginlägg 2015.11.16

Våtmarker

Mossar och våtmarker är såväl goda geologiska arkiv som presumtiva ”fällor” arkeologiskt material. Möjligheterna är stora att finna fynd och...

Blogginlägg 2015.11.13

Gullvagnen – ytterligare fynd

Knappt 100 meter väster om sjön Gullvagnen har vi nu gjort det tredje nyfyndet. I en granplantering som tidigare varit...

Blogginlägg 2015.11.12

Gullvagnen – nyfynd

I en sandsluttning vid sjön Gullvagnens nordvästra del, mitt emot badplatsen, har vi hittat ännu fler lämningar. Återigen märks de...

Blogginlägg 2015.11.11

Föremål av kvarts

Just nu utreder vi ett område intill våtmarken söder om sjön Gullvagnen, Objekt XV. Längs med den finns ett flackare...

Blogginlägg 2015.11.09

Badsjön Gullvagnen

Idag har vi flyttat vår etablering till den lilla badsjön Gullvagnen som ligger ca 10 km nordöst om Stenkullen/Villa Skoga....

Blogginlägg 2015.11.06

Kvarts, flinta och en härd!

Torsdag och fredag har vi ägnat oss åt att gräva i kanten av ett grustag strax öster om Villa Skoga....

Blogginlägg 2015.11.04

Sökandet i Kolmårdsskogarna fortsätter

Sökandet efter stenålderslämningar i Kolmårdsskogarna fortsätter. Men hur vet vi var vi ska leta? I ett tidigare skede av arbetet...

Blogginlägg 2015.11.03

Ibland behövs så lite…

Vi har nu undersökt parken mellan Villa Skoga och Stenkullen. Vårt jobb är att ta reda på om det finns...

Blogginlägg 2015.11.02

Jakten på stenålder

Under november månad utreder vi ett stort antal platser på Kolmården, norr om Norrköping. Målet är framförallt att hitta lämningar...