Skåne

Blogginlägg 2013.05.31

NU är rapporten klar

Nu har den kommit, rapporten från undersökningen av den stora järnåldersbyn på Stora Uppåkra 2:25. Undersökningen är den största som...

Blogginlägg 2013.03.13

Rapportarbetet är på g

Rapportarbetet pågår för fullt! På objekt 2 har 20 brunnar/brunnsliknande lämningar från olika tidsepoker med olika utformning kunnat konstateras. Ett...

Blogginlägg 2011.10.13

Nu ska det väck…

Ujujuj, sista veckan och grävmaskinen går stekhet! Här knäcker vi brunnar, slaktar kulturlager och vräker sten! Nu ska det väck! Och snart...

Blogginlägg 2011.10.05

Gårdarnas brunnar och lertäkter

Vår utgrävningsplats ligger på fin, gul sand av prima kvalitet. Nu har det inte fallit mycket regn här, men det...

Blogginlägg 2011.09.29

Hästen under stengärdet

Strax norr om gård 7 löper en rad med stora stenar, som varit delvis nedsänkta i ett dike. Det skulle...

Blogginlägg 2011.09.23

Pilgrimsampullan vid Pilgrimsvägen

Håkans metalldetektor tjöt till rejält. Han spadade ner i matjorden, vände upp en jordkoka och letade igenom den. Sedan tjoade...

Blogginlägg 2011.09.22

Urnegraven på gårdstunet

En dryg vecka in i den arkeologiska utgrävningen i Barsebäcks by har vi fått fram spåren efter en fyrlängad gård,...

Blogginlägg 2011.07.02

Sensationellt gravfynd i Stora Uppåkra

Arkeologi bjuder alltid på överraskningar. Det blev Adam Bolander och Linda Rosendahl varse när de gav sig på att handgräva...

Blogginlägg 2011.06.22

Ta del av handlingsplanen för Lindängelund

För några veckor sedan godkände Länsstyrelsen i Skåne vår handlingsplan för den arkeologiska undersökningen vid Lindängelund 1, i södra Malmö....

Blogginlägg 2011.06.22

Inga smulor från den rike mannens bord funna…än

Arkeologi handlar mycket om att jämföra. Därför är det intressant att gräva på en fyndfattig boplats från äldre järnålder, strax...

Blogginlägg 2011.06.08

Fler än 30 hus från äldre järnålder

Nu är det sedan en tid slut på motordånet från grävmaskiner och dumper, bara ett stilla bakgrundsbrus från bilar som...

Blogginlägg 2011.05.21

Uppåkra on ice

Vi börjar närma oss slutet på schaktningarna. Vi har hittills funnit knappt 1700 anläggningar och drygt 20 hus, varav många...