Skåne

Blogginlägg 2016.04.24

Blandade bilder

Efter veckor av schaktning, intensiv rensning för hand och slutligen fotografering från ovan är det nu dags att gräva ut lämningarna.

Blogginlägg 2016.04.07

Nu börjar utgrävningen

Under april, maj och halva juni månad 2016 pågår arkeologiska undersökningar utanför Linderöd på Linderödsåsen, Kristianstads kommun, Skåne. Undersökningarna berör...

Blogginlägg 2016.02.25

Pärlor från gravarna detaljstuderas

Karin Lundqvist fortsätter genom ett eget projekt, ”Pärlor i gravar från äldre järnålder i Skåne”, att detaljstudera pärlorna som hittades...

Blogginlägg 2015.05.24

Ugn i lergrop

Det mesta vi har undersökt är brunnar. Men i en lergrop hittades en ugn, oklart vad den användes till.

Blogginlägg 2015.05.22

Analys av trätunnor från Skånemarknaden

Tunna efter tunna efter tunna. Inte så konstigt att det blir många sådana, på en plats som ingått i Skånemarknaden...

Blogginlägg 2015.05.12

Tidigmedeltida hus i Hjärup

Ur det som från början mest ser ut som spridda mörka fläckar i jorden har nu minst ett tidigmedeltida hus utkristalliserat sig.

Blogginlägg 2015.05.11

Spännande fynd vid schaktningen

Medan vi hade maskinen kvar på området passade vi på att undersöka några stora mörka färgningar som vi gissade var...

Blogginlägg 2015.05.08

Vad gömmer jorden i Hjärup?

Vi vet att det i byns södra del legat en vikingatida storgård mellan cirka 950–1050 e.Kr. Huvudbyggnaden är ett över 40 meter långt hus.

Blogginlägg 2015.04.22

Tyska tomter med tunnor

Den stora frågan var om vi skulle lyckas få överblick över hur en del av ett medeltida handelsområde tett sig.

Blogginlägg 2015.04.14

Fina fynd från Falsterbo

Diken, nedgrävda tunnor och skärvor från krus gjorda i stengods. Mycket smått och gott har dykt upp under grävningen.

Blogginlägg 2015.03.24

På fiten på Falsterbo

Mord, brand, dråp och tjuveri, illegala drickebodar och fogdar som inte kunde röra sig fritt. Så gick det till på den medeltida Skånemarknaden.

Blogginlägg 2015.03.03

Inlägg: SILL!

Rensa sill – för många ett bestyr i påsktider. Hur många pillrar du själv igenom inför din specialinläggning? … jaså,...