Skåne

Blogginlägg 2016.10.10

Historisk tid i Vikhemsområdet

Vi tror att bosättningen i området upphörde kring år 900 e Kr. Här vill vi kort beskriva det yngre bruket av platsen.

Blogginlägg 2016.10.03

Samlade fynd under veckan

En rad vackra fynd har dykt upp, bland annat en liten bronsnyckel.

Blogginlägg 2016.10.03

En första utvärdering

Ni som läser våra inlägg har förstått att insamling av metallföremål är en viktig del av Vikhemsprojektet.

Blogginlägg 2016.09.29

Fint besök i Vikhem

Idag fick vi besök på grävningen av professsor Mats Roslund.

Blogginlägg 2016.09.28

Ett hus från 500-tal

Nu börjar vi äntligen få fram spåren efter de hus som järnåldersmänniskorna bott i!

Blogginlägg 2016.09.27

Blandade bilder

Titta vilket vackert vardagsföremål! En s.k. ölhane, en sorts kranvred till en tapp som var ansluten till en tunna från...

Blogginlägg 2016.09.26

Fina fynd första dagen

Då var vi igång! Första dagens matjordsavbaning är avklarad. I schakten påträffade vi stolhål, gropar, härdar och möjligen ett grophus....

Blogginlägg 2016.09.25

En abbasidisk dirhem

Efter att ha rådfrågat våra numismatiska experter om våra myntfynd har vi fått reda på att myntet är en abbasidisk dirhem

Blogginlägg 2016.09.23

Upphittat: Ett hjaltformigt förgyllt föremål!

Enligt ordboken är ”hjalt” ett ålderdomligt ord för ”svärdsfäste”.

Blogginlägg 2016.09.22

Finfynd från vendeltiden

Idag påträffade vi ett finfynd som antyder att en person som befann sig relativt högt i samhällspyramiden bott i Vikshem...

Blogginlägg 2016.09.22

Holkyxa av brons

Lite variation skadar väl inte? I anslutning till en koncentration av metallföremål från järnåldern finner vi den här lilla holkyxan...

Blogginlägg 2016.09.21

Näbbfibula och mynt

Dagens metallföremål presenteras i två kronologiska paket: Ovanpå plastpåsarna ligger vendeltida föremål (550-800 e. Kr.). Här noterar vi att näbbfibulan...