väg 288

Blogginlägg 2010.12.07

Örby, Rasbo socken – Förra årets vintergrävning

I november 2009 gjordes den första slutundersökningen inför nya vägen mellan Rasbo och Vaksala. Det var vid Örby, på en...

Blogginlägg 2010.12.03

Det var länge sen…

… vi skrev något om Prästgårdsprojektet, hoppas ni kan förlåta oss. Ändå har det pågått saker hela tiden. Just nu...

Blogginlägg 2010.11.17

Adjö från Skeke RAÄ 669

I fredags den tolfte november tystnade till slut fyllhammarnas dova dunsar, skärslevarnas ivriga skrapande och larvbandens gnissel över Skeke. Efter...

Blogginlägg 2010.11.16

Några fynd och de första dateringarna från Björkgärdet

Här är två av de tiotalet glaspärlor som vi fann på Björkgärdet. En märklig omständighet, inte minst i relation till...

Blogginlägg 2010.11.07

Huset i skärvstenshögen

November har träffat oss med full kraft här på Skeke, mörka mornar och eftermiddagar med växelvis blåst, frost och regn...

Blogginlägg 2010.11.01

Björkgärdet tackar för sig i fält

Så kom den då äntligen den obligatoriska sista-veckan-överraskningen. När man äntligen tycker att läget verkar vara under kontroll så dyker...

Blogginlägg 2010.10.22

Senhöst på Skeke – gravundersökningarna fortsätter

Snett solljus som lämnar delar av gravarna i skugga hela dagen och gör dokumentationsfotograferingen svår. Jord och sten som lossnar...

Blogginlägg 2010.10.18

Björkgärdet RAÄ 661 – Bara två veckor kvar

Nu är grävmaskinen tillbaka på Björkgärdet och områdena djupschaktas och slutdokumenteras i snabb takt. Det betyder att vi nu stöter...

Blogginlägg 2010.10.16

Råg och tjära vid Stora Prästgården

Först under vintern börjar vi skriva på rapporten kring sommarens undersökning men redan nu börjar analysresultat trilla in då och...

Blogginlägg 2010.10.12

Undersökt… och nu även daterad

Ni kanske minns den mindre boplatsen i Rasbo vi undersökte i juni och som vi kallade Lilla Prästgården? Nu har...

Blogginlägg 2010.10.04

Husgruppen rapporterar: Välbevarade gjutformsfragment!

Nu har vi kommit en bra bit på väg med undersökningen av verkstadshuset. Huset är av suterrängmodell och alltså delvis...

Blogginlägg 2010.10.04

Skuggan av en människa

Runt om på hela Björkgärdet kommer det anläggningar som är eller kan vara gravar. Dessutom påträffas koncentrationer av brända människoben...