Järnåldersbönder i Gustavslund

2011.02.21

Nytt om keramiken från Gustavslund

Kärl från förromersk järnålder med med tidstypisk ornamentik i form av fingerintryck på mynningskanten. Dessutom kraftigt förtjockade och facetterade mynningsbitar...

2010.11.15

Slut på fältarbetet i Gustavslund

Nu har vi grävt färdigt boplatsen från äldre järnålder i Gustavslund. Vi daterar lämningarna preliminärt till perioden 500 f.Kr till...

2010.10.20

Hårt arbete och många frågor

Arbetet fortskrider. Vi undersöker grophus, långhus och gropsystem. Vi börjar långsamt få en bild av hur gårdarna har organiserats. Vi...

2010.10.18

Lerblock hittat

Nu börjar vi närma oss slutet på grävningen. De flesta långhusen och grophusen är undersökta. Just nu är det större...

2010.10.05

Arbetet fortsätter med full fart

Vid Gustavslund fortsätter vi med att undersöka våra hus samtidigt som nya medarbetare tillkommer. Vi har nu förstärkt vår grupp...

2010.09.24

Nya fynd i Gustavslund

Vi arbetar oförtrutet vidare. Aja och Linda har undersökt var sitt grophus. I dessa delvis nedgrävda hus har man ägnat...

2010.09.19

Bland uråldriga hus och krukskärvor

Under veckan som gick blev vi är färdiga med matjordavbaningen. Vi tackar våra duktiga maskinister från Sydschakt. Den yta vi...

2010.09.14

Regn och rusk i Gustavslund

Idag har vi kämpat på i regn och rusk. Grävmaskinerna arbetar träget vidare och Annika fortsätter att mäta in alla...

2010.09.12

Fler gamla hus har hittats

Vi fortsätter, i rasande fart, med att gräva bort matjorden som täcker boplatslämningarna. Nu har vi hitta fem hus på...

2010.09.02

En av de största utgrävningarna någonsin i Helsingborg

Nu har vi schaktat i några dagar i Gustavslund. Vi håller på med att frilägga ytor kring ett knappt 30...