Gruvbron FalunGruvbron FalunFoto: Mia Englund (CC BY)

Gruvbron i Falun

Antal kommentarer: 0

Efter påsk påbörjas den arkeologiska undersökningen vid Gruvbron i Falun, i nära anslutning till Falu koppargruva. Här ska lämningar efter kopparhantering undersökas.

Inom området finns spår efter en långvarig hyttindustri. Lämningarna som ska undersökas är rostar efter så kallad kallrostning av malm. Under första delen av 1600-talet kan det ha funnits ett 100-tal rostar inom området. Detta var ett försök att koncenterera kallrostningen till gruvans område. Tidigare var rostarna utspridda i landskapet, vid hyttorna. Nordväst om området finns kallrostar som varit i bruk ända in på 1900-talet.

En av våra utgångspunkter för undersökningen är att fånga denna arbetsplats över tid – hur var arbetsmiljön? Hur organiserades arbetet? Vilka arbetade eller rörde sig här? Var det både män, kvinnor och barn? Vi vill också veta när området började användas till kopparhantering, men också vad man gjort på platsen dessförinnan.

Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna och Dalarnas museum.

Följ oss på vår Facebook-sida ”Arkeologi vid Gruvbron” eller på vår hemsida: www.arkeologerna.com och på Dalarnas museums hemsida: www.dalarnasmuseum.se

Kontakt

Ann-Mari Hållans Stenholm
Projektledare
010-4808078

Dela sidan på

Lämna en kommentar