Kniv av järnKniv av järnFoto: Markus Andersson (CC BY)

Metallanalys

Hur är järnknivarna på en järnåldersgård tillverkade? Varifrån fick man koppar till yxorna under bronsåldern? Det är detaljer som kan ge oss en inblick i förhistoriens tekniska kunskaper om material och de nätverk och handelsvägar man använde.

Metallföremål kan berätta mer om sin bakgrund än vad deras yttre visar. Med metallografiska undersökningar kan vi studera föremålens inre strukturer och avslöja hur smeder och gjutare har kombinerat och bearbetat olika typer av metaller eller legeringar för att nå specifika kvalitéer avsedda för olika användningsområden.

Varifrån fick hantverkarna sina råvaror? Spårämnen eller isotoper som utgör viktiga fingeravtryck för olika malmområden kan mätas i metallföremålen, eller avfall från metallhanteringen, med hjälp av flera olika kemiska analysmetoder. Resultaten är viktiga pusselbitar, tillsammans med analyser av malm och slagg, när vi tolkar ursprung och handelsvägar där metallernas råvaror och produkter färdades.

Kontakt

Eva Hjärthner-Holdar Lena Grandin
Arkeometallurg Geokemist
010-480 80 32 010-480 80 38

Dela sidan på