Publikation

Publikation

Ny gång- och cykelväg mellan Motala och Vadstena

Rapport 2016:75. Arkeologisk utredning etapp 1, Östergötland. Pia Nilsson

Publikation

Östra berget i Påljungshage

Rapport 2016:78. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Aspekter på mesolitikum

Rapport 2016:57. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning, Gästrikland. Niclas Björck m. fl.

Publikation

Helsingborg Gamla Staden 8:1

Rapport 2016:84. Arkeologisk undersökning samt översiktlig arkeologisk förundersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Kvarteret Jäntan 2 och 3

Rapport 2016:85. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Adam Bolander m.fl.

Publikation

Ny VA-ledning – Sätila/Blåsås–Ubbhult

Rapport 2016:68. Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Ingelstad 6:1

Rapport 2016:72. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning, Skåne. Fredrik Strandmark m. fl.

Publikation

Bytomt och boplatser vid Hälleberga och Brickstad

Rapport 2016:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Östergötland. Annika Konsmar m.fl.

Publikation

En mesolitisk boplats samt utmarksaktiviteter

Rapport 2016:9. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Sökschakt vid Risängen och Styrstad

Rapport 2016:4. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Kvarteret Björken 1

Rapport 2016:16. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

En 1600–1800-talsgård vid Storgatan i Kalmar

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m.fl.