Publikation

Publikation

Bytomt och boplatser vid Hälleberga och Brickstad

Rapport 2016:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Östergötland. Annika Konsmar m.fl.

Publikation

En mesolitisk boplats samt utmarksaktiviteter

Rapport 2016:9. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Sökschakt vid Risängen och Styrstad

Rapport 2016:4. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Kvarteret Björken 1

Rapport 2016:16. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

En 1600–1800-talsgård vid Storgatan i Kalmar

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m.fl.

Publikation

Väglämning – del av gamla vägen förbi Ulfstorp mot Anneberg

Rapport 2016:11. Antikvarisk kontroll samt nyupptäckt fornlämning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Härdar i Himna

Rapport 2016:10. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Vendel- och vikingatida träartefakter

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Utmarksbruk på Lövmon

Rapport 2016:22. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Marita Sjölin m.fl.

Publikation

Målargränd i Vadstena

Rapport 2016:17. Arkeologisk förundersökning. Östergötland. Magnus Stibéus

Publikation

Östra Torn 27:13

Rapport 2015:111. Arkeologisk undersökning 2014, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Boplatslämningar vid Duvehed

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning, Halland. Glenn Johansson