Rapporter

Publikation

Kronetorp 1:1 m.fl.

Rapport 2017:14. Boplatslämningar från bronsålder till förromersk järnålder, arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman

Publikation

Boplatslämningar vid Gamla Uppsalagatan

Rapport 2017:37. Arkeologisk utredning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

En aktivitetsyta från bronsålder

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning, Skåne, Kennet Stark

Publikation

Östra Torn 29:24

Rapport 2017:34. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Röse och stensättning vid Arendal

Rapport 2017:46. Arkeologisk förundersökning, Västergötland, Jessica Andersson, Anders Kjellin m. fl.

Publikation

Tre boplatser och en gravgrupp – nya fornlämningar i Tölö

Rapport 2017:27. Arkeologisk utredning, Halland. Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Västervång 2:25 och Östervång 1:1

Rapport 2017:22. Arkeologisk utredning 2016, Skåne. Bo Friman

Publikation

En tomtning i Vallda – VA-utbyggnad Lerkil etapp 6

Rapport 2017:44. Arkeologisk undersökning, Halland. Viktor Svedberg

Publikation

Östra Odarslöv 13:5, ESS-området

Rapport 2017:11. Forntid möter framtid, volym 1, 2, 3. Arkeologisk undersökning, Skåne. Kristian Brink & Stefan Larsson (red.)

Publikation

Valnötsträdet 8 – Kalmar gamla stad

Rapport 2017:2. Stefan Larsson & Magnus Stibéus m.fl. Arkeologiska förundersökningar 2014–2016, Småland

Publikation

Elden i centrum – exempel från Herrestad Torp

Rapport 2017:36. Betty-Ann Munkenberg. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän.

Publikation

GC-väg längs väg 1357 mellan Nedre Glumslöv och Ålabodarna

Rapport 2017:33. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson