Skåne

Publikation

Myntskatt, gård och Norra Nöbbelövs by

Rapport 2017:79. Arkeologisk förundersökning 2010, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Pendlarparkering vid Flädie trafikplats

Rapport 2017:60. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson & Nathalie Hyll

Publikation

Väg 19 mellan Bjärlöv och Broby

Rapport 2017:77. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne. Mathilda Kjällquist m.fl.

Publikation

Stångby 5:28

Rapport 2017:42. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Skegrie 12:4 och 12:7

Rapport 2017:43. Lämningar från yngre stenåldern. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Väg 108 mellan Staffanstorp–Lund södra

Rapport 2017:55. Arkeologisk utredning steg 2, 2016, Skåne. Kennet Stark & Iohannes Miaris Sundberg med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Europaväg 22 mellan Fjälkinge–Gualöv

Rapport 2017:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2015, Skåne. Nathalie Hyll m.fl.

Publikation

Kronetorp 1:1 m.fl.

Rapport 2017:14. Boplatslämningar från bronsålder till förromersk järnålder, arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman

Publikation

En aktivitetsyta från bronsålder

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning, Skåne, Kennet Stark

Publikation

Östra Torn 29:24

Rapport 2017:34. Arkeologisk utredning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Västervång 2:25 och Östervång 1:1

Rapport 2017:22. Arkeologisk utredning 2016, Skåne. Bo Friman