1700-tal

Blogginlägg 2016.11.15

Skeppsdockan hittad

Skeppsdockan fylldes igen 1927 i samband med att Norra kajen byggdes om. Men nu ser den åter dagens ljus!

Blogginlägg 2016.10.12

Trästolpar och bearbetat virke

Idag påträffades bl a en konstruktion av stolpar, liggande virke och stenar.

Blogginlägg 2016.10.11

På skeppsvarvet

Nu har vi grävt de första schakten inom skeppsvarvets norra del.

Blogginlägg 2016.10.07

Mellan Spinnhuset och tobaksplantagen

I veckan har vi påbörjat nästa etapp av de arkeologiska undersökningarna vid Inre hamnen – och även nu inleder vi...

Blogginlägg 2016.09.22

Kronobränneriets odlingar?

Fotot visar delar av undersökningsområdet från söder. Den första utgrävningsetappen har bl a genomförts i bildens högra kant. Här stod...

Blogginlägg 2016.09.19

Äntligen måndag, men inget nytt under solen?

Jo, faktiskt. Karin hittade en ”träklubba” långt nere i bottensanden. Träföremålets funktion och ålder är obekant. Spännande att invänta dateringar...

Blogginlägg 2016.09.16

Selterskrus med mineralvatten

Vi hittar en hel del skärvor av saltglaserat stengods. Flera kommer från sk Selterskrus, som dateras till 1700-tal och tidigt...

Blogginlägg 2016.09.15

Kinesiskt porslin

Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet,...

Blogginlägg 2016.09.14

Huset är från 1700-talet

En stengrund ligger i nivå med vattenytan. Ovanför stenarna syns de olika golv- och raseringslagren. Huset är troligen från 1700-talet...