grav

Publikation

Gravar och fossil åkermark

Rapport 2016:95. Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 1. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningar i Västergötland.

Publikation

Vägplan för väg 35 samt anslutande enskilda vägar

Rapport 2017:20. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom del av Hackefors 5:1, Landeryds socken samt arkeologisk utredning etapp 1 inom del av Bökestad 5:1 m.fl., Landeryds och Vårdsbergs socknar.

Blogginlägg 2017.05.23

Två individer begravdes

Den stenkistegrav som vi berättade om för ett tag sedan är nu totalundersökt och Victor Lundström har framställt en 3D-modell...

Blogginlägg 2017.05.05

Ännu en grav påträffad

I början av undersökningen berättade vi om den gravkonstruktion som vi dokumenterade i samband med förundersökningen. Inte långt från den...

Blogginlägg 2016.11.14

Stora hus och rika gravar

Så här långt har undersökningen i Vikhem gett mer spännande resultat än förväntat...

Blogginlägg 2016.09.19

Metalldetekteringen inledd

I morse inleddes metalldetekteringen på Vikhemsboplatsen. Flera fina fynd har redan sett dagens ljus.