härd

Publikation

Arkeologisk utredning vid Tanumsälven

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson

Publikation

En inblick i Kafjärdens järnålder

Rapport 2015:70. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren och Ulf Strucke

Publikation

Härdar och dräneringsdiken i Stensätter

Rapport 2015:77. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Väg 536 Glamshult-Lidhult

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning, Småland. Anne Carlie m. fl.

Publikation

Schaktningskontroll vid Tävelstad

Rapport 2015:61. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningskontroll, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Knästorp 6:1

Rapport 2015:55. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Håkan Aspeborg m. fl.

Publikation

Häljarp 13:1 och Tågerup 1:1

Rapport 2015:41. Arkeologisk undersökning samt antikvarisk kontroll 2014, Skåne. Adam Bolander

Publikation

Tre boplatser och ett röseområde i Häljeröd

Rapport 2015:23. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Pia Svensson

Publikation

Vist och Ubbarp

Rapport 2015:4. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gisela Ängeby

Publikation

Inför detaljplaneläggning av Uppsala arena

Rapport 2015:42. Arkeologisk utredning, etapp 2. Uppland, Magnus Lindberg

Publikation

Krogarängen – ett romartida gravfält

Rapport 2015:17. Arkeologisk undersökning, Östergötland Marita Sjölin m. fl.

Publikation

Sydvästlänken i Kronoberg

Rapport 2015:10. Arkeologiska förundersökningar Småland. Ola Kronberg