Norrköping

Blogginlägg 2016.09.16

Selterskrus med mineralvatten

Vi hittar en hel del skärvor av saltglaserat stengods. Flera kommer från sk Selterskrus, som dateras till 1700-tal och tidigt...

Blogginlägg 2016.09.15

Kinesiskt porslin

Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet,...

Blogginlägg 2016.09.14

Huset är från 1700-talet

En stengrund ligger i nivå med vattenytan. Ovanför stenarna syns de olika golv- och raseringslagren. Huset är troligen från 1700-talet...

Blogginlägg 2016.09.13

Kronobränneriets smedja

Grävningarna har idag koncentrerats till området för Kronobränneriets smedja och en byggnad som på en del av 1700-talskartorna benämns spruthus...

Blogginlägg 2016.09.12

Oidentifierade föremål

Idag hittades flera delar av handslaget enkupigt vingtegel med stämplar på klackens nacke. Takteglet hade möjligen lagts ut som en...

Blogginlägg 2016.09.08

Ännu en dag på toppen av gödselstacken!

Kronobränneriet hade en utbredning på 17000-18000 kvm, dvs motsvarande 2,5 fotbollsplaner. De arkeologiska undersökningarna berör större delen av området. Detta...

Blogginlägg 2016.09.07

Ömsom svin och ömsom vatten

En dag fylld av ömsom svin och ömsom vatten. Delar av dagen ägnades åt Kronobränneriets svinhus och svingård. Gödsellagren från...

Blogginlägg 2016.09.06

”Wåningshuset” dokumenteras

Idag har vi dokumenterat sydvästra hörnet av Kronobränneriets ”Wåningshus” och i ett annat schakt påträffades en kullerstensläggning från gården. Preliminära...

Blogginlägg 2016.09.05

Bebyggelse vid Kronobränneriet

Nu börjar vi hitta bebyggelse vid Kronobränneriet. Karin rensar här fram en grund i området för ”Wåningshuset för Inspectorn och...

Blogginlägg 2016.09.01

Under gatan – lite knappologi! 

Här låg en metallknapp, tappad på 1860-talet. Knappen har suttit på ett plagg från J A Cyrus skrädderi vid Tyska...

Blogginlägg 2016.08.31

Första schaktet på Skeppsholmen

I början av september 2016 börjar vi arkeologiska undersökningar i Inre hamnen i Norrköping, mellan Saltängsgatan och Norra kajen. Området...

Blogginlägg 2015.11.03

Ibland behövs så lite…

Vi har nu undersökt parken mellan Villa Skoga och Stenkullen. Vårt jobb är att ta reda på om det finns...