Norrköping

Blogginlägg 2016.09.05

Bebyggelse vid Kronobränneriet

Nu börjar vi hitta bebyggelse vid Kronobränneriet. Karin rensar här fram en grund i området för ”Wåningshuset för Inspectorn och...

Blogginlägg 2016.09.01

Under gatan – lite knappologi! 

Här låg en metallknapp, tappad på 1860-talet. Knappen har suttit på ett plagg från J A Cyrus skrädderi vid Tyska...

Blogginlägg 2016.08.31

Första schaktet på Skeppsholmen

I början av september 2016 börjar vi arkeologiska undersökningar i Inre hamnen i Norrköping, mellan Saltängsgatan och Norra kajen. Området...

Blogginlägg 2015.11.03

Ibland behövs så lite…

Vi har nu undersökt parken mellan Villa Skoga och Stenkullen. Vårt jobb är att ta reda på om det finns...

Blogginlägg 2015.11.02

Jakten på stenålder

Under november månad utreder vi ett stort antal platser på Kolmården, norr om Norrköping. Målet är framförallt att hitta lämningar...