Norrköping

Blogginlägg 2016.10.07

Mellan Spinnhuset och tobaksplantagen

I veckan har vi påbörjat nästa etapp av de arkeologiska undersökningarna vid Inre hamnen – och även nu inleder vi...

Blogginlägg 2016.09.22

Kronobränneriets odlingar?

Fotot visar delar av undersökningsområdet från söder. Den första utgrävningsetappen har bl a genomförts i bildens högra kant. Här stod...

Blogginlägg 2016.09.20

Skeppsholmen – inte längre i skuggan av Johannisborg

Undersökningen görs ca 300 meter söder om Johannisborgs slottsruin. Slottet började uppföras omkring 1614 av Johan, hertig av Östergötland och...

Blogginlägg 2016.09.19

Äntligen måndag, men inget nytt under solen?

Jo, faktiskt. Karin hittade en ”träklubba” långt nere i bottensanden. Träföremålets funktion och ålder är obekant. Spännande att invänta dateringar...

Blogginlägg 2016.09.16

Selterskrus med mineralvatten

Vi hittar en hel del skärvor av saltglaserat stengods. Flera kommer från sk Selterskrus, som dateras till 1700-tal och tidigt...

Blogginlägg 2016.09.15

Kinesiskt porslin

Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet,...

Blogginlägg 2016.09.14

Huset är från 1700-talet

En stengrund ligger i nivå med vattenytan. Ovanför stenarna syns de olika golv- och raseringslagren. Huset är troligen från 1700-talet...

Blogginlägg 2016.09.13

Kronobränneriets smedja

Grävningarna har idag koncentrerats till området för Kronobränneriets smedja och en byggnad som på en del av 1700-talskartorna benämns spruthus...

Blogginlägg 2016.09.12

Oidentifierade föremål

Idag hittades flera delar av handslaget enkupigt vingtegel med stämplar på klackens nacke. Takteglet hade möjligen lagts ut som en...

Blogginlägg 2016.09.08

Ännu en dag på toppen av gödselstacken!

Kronobränneriet hade en utbredning på 17000-18000 kvm, dvs motsvarande 2,5 fotbollsplaner. De arkeologiska undersökningarna berör större delen av området. Detta...

Blogginlägg 2016.09.07

Ömsom svin och ömsom vatten

En dag fylld av ömsom svin och ömsom vatten. Delar av dagen ägnades åt Kronobränneriets svinhus och svingård. Gödsellagren från...

Blogginlägg 2016.09.06

”Wåningshuset” dokumenteras

Idag har vi dokumenterat sydvästra hörnet av Kronobränneriets ”Wåningshus” och i ett annat schakt påträffades en kullerstensläggning från gården. Preliminära...