stolphål

Publikation

Vist och Ubbarp

Rapport 2015:4. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gisela Ängeby

Publikation

Inför detaljplaneläggning av Uppsala arena

Rapport 2015:42. Arkeologisk utredning, etapp 2. Uppland, Magnus Lindberg

Blogginlägg 2017.10.08

Det blev en brunn

Som vi kunde berätta förra veckan påträffades både stolphål och ett större lager vid Siggbo. Nu har vi undersökt dessa...

Blogginlägg 2017.10.02

Lager och stolphål

I fredags drog vi ett större schakt i kanten av en mindre skogbeklädd bäckdalgång. Däri påträffade vi en rad med större...

Uppdrag

Tusenåriga åkrar i Linderöd

Fossila åkrar och flera stensättningar – i Linderöd vittnar landskapet om hur de första människorna odlade och röjde marken.

Publikation

Ljunghusen 12:1, 12:6 och 12:7

Rapport 2016:106. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Ingelstad 6:1

Rapport 2016:72. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning, Skåne. Fredrik Strandmark m. fl.

Publikation

Boplatslämningar vid Duvehed

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Östra Torn 29:8

Rapport 2016:5. Arkeologisk utredning, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Arkeologiska förundersökningar vid Tanumsälven

Rapport 2015:108. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Gundela Lindman

Publikation

Sten- och bronsålder på en ås i Stafsinge

Rapport 2016:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin