Västergötland

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Arkeologisk utredning av två områden

Rapport 2017:68. För detaljplan i Björlanda och Lilleby, Arkeologisk utredning. Västergötland, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Förhistoriska boplatslägen

Rapport 2017:69, Inför planprogram i Björnekulla, Partille, Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Sentida bebyggelselämningar och skyttevärn i Härryda

Rapport 2017:67. Arkeologisk utredning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Vårgårda – planerad bostadsbebyggelse

Rapport 2017:28. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gisela Ängeby

Publikation

Lillespissen – en gropkeramisk boplats vid Starekilen

Rapport 2017:23. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän. Glenn Johansson med bidrag av Esther Nannmark

Publikation

Gravar och fossil åkermark

Rapport 2016:95. Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 1. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningar i Västergötland.

Publikation

Boplatser – Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 2

Rapport 2016:96. Arkeologisk undersökning. Västra Götalands län.

Blogginlägg 2011.07.15

Nu är det slut… fast ändå inte

Fältarbetet på Stortorget i Kungsbacka är avslutat och andra aktiviteter tar vid på grävytan.

Blogginlägg 2011.07.01

Väldigt många nyanser av grått

– halvtid i Kungsbacka Nu har vi kommit en bit på väg… Vi skickade upp grävningens enda ej höjdrädde arkeolog...

Blogginlägg 2011.06.28

Samma ogräs då som nu

– köksträdgårdar under torget i Kungsbacka De första analyserna av jorden under Stortorget i Kungsbacka visar att stora delar av...