Västergötland

Publikation

Gravar och fossil åkermark

Rapport 2016:95. Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 1. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningar i Västergötland.

Publikation

Boplatser – Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 2

Rapport 2016:96. Arkeologisk undersökning. Västra Götalands län.

Blogginlägg 2011.07.15

Nu är det slut… fast ändå inte

Fältarbetet på Stortorget i Kungsbacka är avslutat och andra aktiviteter tar vid på grävytan.

Blogginlägg 2011.07.01

Väldigt många nyanser av grått

– halvtid i Kungsbacka Nu har vi kommit en bit på väg… Vi skickade upp grävningens enda ej höjdrädde arkeolog...

Blogginlägg 2011.06.28

Samma ogräs då som nu

– köksträdgårdar under torget i Kungsbacka De första analyserna av jorden under Stortorget i Kungsbacka visar att stora delar av...

Blogginlägg 2011.06.27

Kungsbacka – grön stad

Nu har vi schaktat fram nästan hela grävytan och det ser ju inte så grönt ut, förstås. Snarare gråsvart och...

Blogginlägg 2011.06.23

Vad är detta? Ett konstigt träkar…

En träkontruktion som vi såg redan vid förundersökningen var denna. En ram av stående plank, ungefär 3 x 4 meter...

Blogginlägg 2011.06.11

Nu har vi börjat gräva i Kungsbacka!

Nu har grävningen äntligen börjat!

Blogginlägg 2011.06.08

Gräva i arkiven del 2 – vad säger bouppteckningarna?

Att gräva bland gamla bouppteckningar ger lite perspektiv på vår arkeologiska verksamhet. Medan vi plockar igenom det som kasserades, glömdes...

Blogginlägg 2011.05.31

Förberedelser: Grävning i arkiven, del 1

När man gräver lämningar som bara är några hundra år gamla så har man goda chanser att faktiskt få fatt...

Blogginlägg 2011.05.26

Arkeologi i Kungsbacka

Under Stortorget i Kungsbacka döljer sig spåren av den gamla staden. Här var tomtmark, med hus och bakgårdar, innan staden...