Rapporter

Publikation

Tre boplatser och en gravgrupp – nya fornlämningar i Tölö

Rapport 2017:27. Arkeologisk utredning, Halland. Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Västervång 2:25 och Östervång 1:1

Rapport 2017:22. Bo Friman. Arkeologisk utredning 2016, Skåne

Publikation

En tomtning i Vallda – VA-utbyggnad Lerkil etapp 6

Rapport 2017:44. Arkeologisk undersökning, Halland. Viktor Svedberg

Publikation

Östra Odarslöv 13:5, ESS-området

Rapport 2017:11. Forntid möter framtid, volym 1, 2, 3. Arkeologisk undersökning, Skåne. Kristian Brink & Stefan Larsson (red)

Publikation

Valnötsträdet 8 – Kalmar gamla stad

Rapport 2017:2. Stefan Larsson & Magnus Stibéus m fl. Arkeologiska förundersökningar 2014–2016, Småland

Publikation

Elden i centrum – exempel från Herrestad Torp

Rapport 2017:36. Betty-Ann Munkenberg. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän.

Publikation

GC-väg längs väg 1357 mellan Nedre Glumslöv och Ålabodarna

Rapport 2017:33. Magnus Andersson. Arkeologisk utredning, Skåne

Publikation

Stenålder och torp vid väg 161 Bäcken–Rotviksbro

Rapport 2017:24. Glenn Johansson och Gundela Lindeman. Arkeologisk förundersökning, kompletterande utredning och dokumentation, Västergötland och Bohuslän.

Publikation

Den medeltida eriksgatan och bebyggelsespår i Skänninges utkant

Rapport 2017:26. Rikard Hedvall och Annika Konsmar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland.

Publikation

Gravfältet vid Gärstad

Rapport 2017:15. Annika Helander. Arkeologisk undersökning, Östergötland.

Publikation

Vårdsbergs kyrka – ledningsschakt och en äldre kyrkogårdsmur

Rapport 2017:35. Rikard Hedvall. Arkeologisk förundersökning, Östergötland.

Publikation

Två boplatser och en stensättning – i bergen vid Vegestorps mosse

Rapport 2017:25. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Kungälvs kommun, Ytterby socken, Ytterby socken, Rollsbo 1:32 och 6:12, Ytterby 39:1, 39:2 och Ytterby 98:1.