2022

Rapport 2022:54

Nya boplatser i Sörred – från stenålder och senare tider
Arkeologisk utredning
Jörgen Streiffert, Glenn Johansson, Christina Rosén och Petra Nordin