bronsålder

Blogginlägg 2016.08.25

En ovanlig spännbuckla

Under gårdagen lyckade Maria metalldetektera fram en liten oval spännbuckla ur ploglagret.

Blogginlägg 2016.08.23

Dagens fynd: En större kokgrop

Dagens fynd. En större kokgrop med fyra stolphål kring sig.

Blogginlägg 2016.08.23

Vi gräver och gräver

Nu har vi grävt i drygt 1 vecka. Vi har schaktat bort matjorden på en större yta av fornlämningen och...

Blogginlägg 2016.08.19

En förrådsgrop i regnet?

Regnet fortsätter att peppra vår grävning men mitt i allt det blöta kom det igår fram en spännande lämning.

Blogginlägg 2016.08.15

Härdar och stolphål

Första delarna av Ribby Ängar schaktas fram, härdar och stolphål i den södra kanten av undersökningsområdet. Det bådar gott inför...

Blogginlägg 2016.05.19

Spår av det förflutna i Adamstorp

I veckan har vi påbörjat en undersökning i Ljungsbro strax norr om Linköping. Här ska vi arbeta med flera tidsperioder....

Blogginlägg 2012.10.25

Nytt från Rörby i Bälinge

Häromveckan lät Torbjörn Holback med van hand grävmaskinen täcka av en av våra mer välansade ytor här på Rörby, nämligen...

Blogginlägg 2011.10.13

Nu ska det väck…

Ujujuj, sista veckan och grävmaskinen går stekhet! Här knäcker vi brunnar, slaktar kulturlager och vräker sten! Nu ska det väck! Och snart...

Blogginlägg 2011.09.29

Hästen under stengärdet

Strax norr om gård 7 löper en rad med stora stenar, som varit delvis nedsänkta i ett dike. Det skulle...

Blogginlägg 2011.09.22

Urnegraven på gårdstunet

En dryg vecka in i den arkeologiska utgrävningen i Barsebäcks by har vi fått fram spåren efter en fyrlängad gård,...