Gruvbron

Blogginlägg 2017.06.13

Sista veckan i fält

Nu är vi inne på vår sista vecka av fältarbetet. Idag jobbar vi med dokumentation av långprofiler, provtagning av timmerkonstruktioner...

Blogginlägg 2017.06.02

En smälta av råkoppar

Metalldetekteringen har resulterat i flera fina fynd. Norr om hyttan fick Magnus en signal som visade att det fanns ett...

Blogginlägg 2017.05.31

Är det en kavelbro?

En bit norr om hyttan har Daniel och Eva hittar en träkonstruktion djupt ned under slaggen. Här ligger stockar och...

Blogginlägg 2017.05.24

En dörr från hytthuset

Nämen, här ligger det ju en dörr! Ytterligare en byggnad som tillhört hyttindustrin börjar framträda. I hytthuset låg själva ugnen...

Blogginlägg 2017.05.22

Spåren av ett kolhus ser dagens ljus

Just nu undersöker Greger ett kolhus som lämnat tydliga spår i form av ett svart lager med sot och träkol....

Blogginlägg 2017.05.15

En väg bland slaggvarpen

Svante och Eva undersöker en av vägarna vi hittat bland slaggvarpen. Vägen finns med på en 1800-tals karta över området....

Blogginlägg 2017.05.09

Följ med in i vändrosthuset!

Inte långt från hyttstugan som vi berättade om i förra inlägget, har vi nu hittat en vändrost med vändrosthus i...

Blogginlägg 2017.05.09

Spår av människor

Spåren efter människorna som arbetat på platsen börjar framträda allt mer. Vi hittar bitar av kritpipor, buteljer, läderskor och textilfragment....

Blogginlägg 2017.05.04

Lång process att framställa koppar

Kopparmalmen från Falun har ett komplext innehåll och kräver avancerade utvinningsmetoder. För att utvinna koppar ur malmen, i den tidiga...

Blogginlägg 2017.04.26

Landskap från 1800-talet växer fram

Nu har vi schaktat fram stora delar av de yngsta lämningarna på platsen. På bilden ser vi en väg med...

Blogginlägg 2017.04.19

Nu har schaktningen börjat

Nu är vi igång med schaktningen och de första lämningarna inom området blir synliga, efter att ha varit täckta av...

Blogginlägg 2017.04.13

Arkeologi vid Gruvbron

Efter påsk påbörjas undersökningen vid Gruvbron i Falun. På fastigheten Gruvbron 2 stod tidigare Dala-Demokratens lokaler. Under marken finns spår...