härd

Publikation

Sydvästlänken mellan Älgevad och Odensvi

Rapport 2017:71. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Närke. Tom Carlsson m. fl.

Publikation

Kokgropar i Västergården i Lunna

Rapport 2017:61. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Stenålder vid Plittorps gård

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Småland. Linus Hagberg

Publikation

Boplats- och jaktmiljö mellan sjöarna

Rapport 2017:39. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Christoffer Hagberg m.fl.

Publikation

Härdområde i Grebo

Rapport 2017:48. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Boplats och överlagrad flinta

Rapport 2017:49. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist och Gisela Ängeby

Publikation

Europaväg 22 mellan Fjälkinge–Gualöv

Rapport 2017:41. Arkeologisk utredning steg 2, 2015, Skåne. Nathalie Hyll m.fl.

Publikation

Boplatslämningar vid Gamla Uppsalagatan

Rapport 2017:37. Arkeologisk utredning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Elden i centrum – exempel från Herrestad Torp

Rapport 2017:36. Betty-Ann Munkenberg. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän.

Publikation

GC-väg längs väg 1357 mellan Nedre Glumslöv och Ålabodarna

Rapport 2017:33. Magnus Andersson. Arkeologisk utredning, Skåne

Publikation

Gravar och fossil åkermark

Rapport 2016:95. Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 1. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningar i Västergötland.

Publikation

Boplatser – Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 2

Rapport 2016:96. Arkeologisk undersökning. Västra Götalands län.