härd

Publikation

Härdar, gropar och stolphål

Rapport 2016:31. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

En bosättning från övergången mellan stenålder och bronsålder

Rapport 2016:7. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Två härdar och enstaka flintavslag

Rapport 2016:61. Boplatsspår i Fjärås. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Tillbaka till Tvååker 97:1

Rapport 2016:28. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Boplatslämningar

Rapport 2017:80. Senpaleolitikum, mesolitikum och mellanneolitikum. Arkeologisk undersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Lihultboplats vid E18

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning, Värmland. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Publikation

Gravlämningar vid Derome industriområde

Rapport 2017:59. Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Boplatser och verksamhetsytor i Sunnvära

Rapport 2017:85. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Väg 19 mellan Bjärlöv och Broby

Rapport 2017:77. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen