härd

Publikation

Östra Torn 29:8

Rapport 2016:5. Arkeologisk utredning, Skåne. Ola Kronberg

Publikation

Hjärup 21:38 del av Äppelhagen

Rapport 2016:56. Arkeologisk undersökning och Arkeologisk kontroll, Skåne. Katalin Schmidt Sabo m. fl.

Publikation

Arkeologiska förundersökningar vid Tanumsälven

Rapport 2015:108. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Gundela Lindman

Publikation

Sten- och bronsålder på en ås i Stafsinge

Rapport 2016:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin

Publikation

Varbergstunneln, kompletterande arkeologisk utredning

Rapport 2016:48. Arkeologisk utredning, Halland. Petra Nordin

Publikation

Stenhantverk, päls- och matberedning

Rapport 2016:3. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Torbjörn Holback

Publikation

Härdar, gropar och stolphål

Rapport 2016:31. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

En bosättning från övergången mellan stenålder och bronsålder

Rapport 2016:7. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Två härdar och enstaka flintavslag

Rapport 2016:61. Boplatsspår i Fjärås. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Ett litet rituellt komplex vid Stenhagen

Rapport 2016:43. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Tillbaka till Tvååker 97:1

Rapport 2016:28. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert